• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ข่าวจาก facebook
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ขอเชิญคณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกสมาคม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561
27 มิถุนายน 2561
ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษาเจ บี หาดใหญ่
(ข่าวจาก facebook)