• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ข่าวจาก facebook
29 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธ และเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
(ข่าวจาก facebook)