• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ข่าวจาก facebook
ศูนย์ MIDC หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 12 จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน 2561 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น.
22 พฤษภาคม 2561
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา หนูหมาน โทร.074-287949 หรือ 081-5429060
(ข่าวจาก facebook)