• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ข่าวจาก facebook
เริ่มแล้ว สงขลากับการขับเคลื่อนครั้งสำคัญสู่การเป็นศูนย์เศรษฐกิจหลักของภาคใต้โดยรัฐและเอกชน
13 พฤศจิกายน 2560
สมาคมอสังหาริมทรัพย์สงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สมาคมโลจิสติกส์และการขนส่งภาคใต้ ชมรมนักธุรกิจจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการ นักลงทุน และท่านที่สนใจ ร่วมการประชุม สงขลาพัฒนาเมืองกับภารกิจการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น. ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ (หลังโรงเรียน ญว.) ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ พบกับวิทยากรเครือข่ายพัฒนาเมือง พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด ฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการ Smart Growth Thailand Research Institute และอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย รับจำนวนไม่เกิน 50 คน ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 086-598-4444 หรือทาง Line ID: โทรศัพท์ 0865984444
(ข่าวจาก facebook)