• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ข่าวจาก facebook
2 ตุลาคม 2560
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เติมฝันปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง ครั้งที่ 4 ซ่อมแซมและปรับปรุงเพดานอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086 598 4444
(ข่าวจาก facebook)