• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ข่าวสาร
แจ้งสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ สงขลา เตรียมข้อมูลเพื่อเพิ่มในเมนู โครงการบ้านแนะนำ ของเว็บไซต์สมาคมฯ
3 มิถุนายน 2559

 

   เนื่องด้วยสมาคมอสังหารัมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดทำฐานข้อมูลโครงการบ้านแนะนำในจังหวัดสงขลา เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้แนะนำโครงการบ้านของตนเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     สมาชิกสามารถเตรียมข้อมูลโครงการ ดังตัวอย่างตามภาพ และสามารถป้อนข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป