• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ความเคลื่อนไหวล่าสุด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข
นายกสมาคม
แนวทางพัฒนา
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา
สร้างความแข็งแกร่งให้กับสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก ในสังกัด จัดทำ Website เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ประสานงานกับสมาชิก เครือข่ายสมาคม อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์...อ่านต่อ
สมาชิกสมาคมฯ
MEMBER OF SONGKHLAREA
ลำดับ ชื่อสมาชิก ชื่อกิจการ ติดต่อ
1
ธิณวัชร์ กลับคุณ
หาดใหญ่ สร้างบ้าน  (1 โครงการ) http://www.pd.co.th
2
คุณพัลลภ หงส์เลิศกวิน
หนังสือพิมพ์โฟกัส
3
คุณญาณวรรณ ลิ่วชัยชาญ
วงจินโคเวย์ (ประเทศไทย)จำกัด
4
ฐานันดร เพชรเงินทอง
ดินทองหาดใหญ่จำกัด  (1 โครงการ)
5
สมใจ เมืองประเสริฐ
บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์วิลล่า จำกัด  (1 โครงการ)
โครงการบ้านแนะนำ
Recommended