• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ความเคลื่อนไหวล่าสุด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Updates:
หลักสูตร "RE-CU HOTEL IN SONGKHLA" เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์จริงให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยการอบรมระยะสั้นประมาณ 2 เดือน (10 สัปดาห์) ในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560 เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 16.30 น.
นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข
นายกสมาคม
แนวทางพัฒนา
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา
สร้างความแข็งแกร่งให้กับสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก ในสังกัด จัดทำ Website เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ประสานงานกับสมาชิก เครือข่ายสมาคม อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์...อ่านต่อ
โครงการบ้านแนะนำ
Recommended
สนทนา เรื่องบ้านและที่ดิน
  • เรื่อง
    อ่าน
    ตอบ
    ผู้โพสต์